Aktuality

Automatická dopravno - paletizačná jednotka

Automatická dopravno - paletizačná jednotka

Automatická dopravno - paletizačná jednotka slúži na dopravu kartónu od kartonážneho stroja po paletizačnú bránu s maximálnym plošným zaťažením 600 kg/m2. Jednotka sa skladá z dvoch paralelne idúcich pracovísk, pričom v každom pracovisku sú zoradené za sebou tri valčekové dopravníky (jeden odoberací valčekový dopravník a dva optimalizačné valčekové dopravníky), presúvací vozík a paletizačná brána.

Celá strojná časť je ovládaná prostredníctvom elektroniky z ovládacích pultov v automatickom alebo ručnom režime. Obsluha len dohliada na chod zariadenia a v prípade potreby vykoná korekcie. Výrobok ako celok vznikol v spolupráci s firmou Witron Industrie - Elektronik, ktorá dodala ovládacie a zabezpečovacie riadenie.

Zoznam

Paletizačný systém
Paletizačný systém Paletizačný systém pozostáva z paletizačných stolov, valčekových otočných stolov, reverzných valčekových dopravníkov a riadiaceho...
Automatická dopravno - paletizačná jednotka
Automatická dopravno - paletizačná jednotka Automatická dopravno - paletizačná jednotka slúži na dopravu kartónu od kartonážneho stroja po paletizačnú bránu s maximálnym ploš...