Aktuality

Paletizačný systém

Paletizačný systém

Paletizačný systém pozostáva z paletizačných stolov, valčekových otočných stolov, reverzných valčekových dopravníkov a riadiaceho systému. Je určený pre dopravno - manipulačné operácie s paletami.

Technické parametre:

  • max nosnosť 1 000 kg
  • rozmery palety 1 100 x 800 mm, 1 150 x 1 150 mm, 1 200 x 800 mm
  • spôsob transportu obojsmerný
  • celkový inštalovaný výkon do 30 kW

Zoznam

Paletizačný systém
Paletizačný systém Paletizačný systém pozostáva z paletizačných stolov, valčekových otočných stolov, reverzných valčekových dopravníkov a riadiaceho...
Automatická dopravno - paletizačná jednotka
Automatická dopravno - paletizačná jednotka Automatická dopravno - paletizačná jednotka slúži na dopravu kartónu od kartonážneho stroja po paletizačnú bránu s maximálnym ploš...