Cisternové návesy

Cisternový náves na kvapalný čpavok CN - 10 NH3

Cisternový náves na kvapalný čpavok CN - 10 NH3

CN - 10 NH3 je určený na prepravu a skladovanie čpavku, pre ktorý platí STN 07 8304. Cisternový náves je možné zapájať aj za ľubovoľný ťahač, ktorý svojimi rozmermi a vyhotovením vyhovuje predpisom EHK a ADR.

Technické parametre:

  • užitočná hmotnosť 5 260 kg
  • užitočný objem 8 800 dm3
  • celkový objem 10 000 dm3

Zoznam

Cisternový náves CN - 30
Cisternový náves CN - 30 CN - 30 je cestné vozidlo nesamočinné, ktoré má prednú časť prispôsobenú na spojenie s ťahačom návesu do návesovej súpravy....
Cisternový náves CNTO - 21 D
Cisternový náves CNTO - 21 D CNTO - 21 D je určený na prepravu nehorľavých lepidiel (napr. močovinoformaldehydových živíc) v miernom pásme. Nádrž je tepelne izolovaná. ...
Cisternový náves CN - 34 ADR
Cisternový náves CN - 34 ADR CN - 34 ARD je cestné prípojné vozidlo, ktorého predná časť je prispôsobená na spojenie s ťahačom návesu do návesovej súprav...
Cisternový náves na propán - bután CN - 31 PB
Cisternový náves na propán - bután CN - 31 PB CN - 31 PB je určený na prepravu kvapalného propán - butánu zo stabilných skladov k distribučným miestam. Zapája sa za ľubovoľný ťahač,...
Cisternový náves na sypké látky CNSL – 2
Cisternový náves na sypké látky CNSL – 2 CNSL - 23 slúži na prepravu sypkých látok. Pri požiadavke hygienickej nezávadnosti môže byť nádrž vyrobená z ocele triedy 17. Technick&eacut...
Cisternový náves na sypké látky CNSL – 29
Cisternový náves na sypké látky CNSL – 29 CNSL - 29 slúži na prepravu sypkých látok. Pri požiadavke hygienickej nezávadnosti môže byť nádrž vyrobená z ocele triedy 17. Technick&eacut...
Cisternový náves na kvapalný čpavok CN - 10 NH3
Cisternový náves na kvapalný čpavok CN - 10 NH3 CN - 10 NH3 je určený na prepravu a skladovanie čpavku, pre ktorý platí STN 07 8304. Cisternový náves je možné zapájať aj za ľubovoľný ...
Cisternový náves na pivo CN - 22 P
Cisternový náves na pivo CN - 22 P CN - 22 P je určený na prepravu piva od výrobcu k distribučným miestam, resp. priamo k užívateľovi. Náves má prednú časť prispôsoben&uac...