Cisternové automobily

Cisternový automobil prepravník CA – 18
Cisternový automobil prepravník CA – 18 CA - 18 je určený k preprave kvapalných automobilových a leteckých benzínov, motorových náft a leteckých petrolejov. Spolu s cisternov&yacut...
Cisternový automobil sací CAS – 11
Cisternový automobil sací CAS – 11 CAS - 11 sa používa na prepravu znečistených kvapalín, odpadovej vody, kalov, fekálií a pod., vyprázdňovanie kalových a sedimentačných j&...
Cisternový automobil na pitnú vodu CAV – 11
Cisternový automobil na pitnú vodu CAV – 11 CAV - 11 je určený na prepravu pitnej vody v ťažkých terénnych podmienkach a po verejných komunikáciách. Cisternová nadstavba je uložená ...
Cisternový automobil plnič lietadiel CAPL - 16
Cisternový automobil plnič lietadiel CAPL - 16 CAPL - 16 je určený k doplňovaniu palivových nádrží leteckej techniky leteckými benzínmi a leteckými petrolejmi. Spolu s prívesom CP o hmo...
Cisternový automobil prepravník CA – 16
Cisternový automobil prepravník CA – 16 CA - 16 je určený na prepravu všetkých bežných druhov pohonných hmôt ako benzínu a motorovej nafty t.j. horľavín I. a II. triedy po verejn&...
Cisternový automobil plnič CAP – 6
Cisternový automobil plnič CAP – 6 CAP - 6 sa používa na doplňovanie palivových nádrží pozemnej motorovej techniky pohonnými hmotami t.j. naftou motorovou a automobilovým benzínom,...
Cisternový automobil kanalizačný CAK - 8
Cisternový automobil kanalizačný CAK - 8 CAK - 8 je určený k hydromechanizácii čistenia kanalizačnej a stokovej siete od naplavenín, nánosov a usadenín. Môže sa využiť aj na čistenie rô...
Cisternový automobil doplňovač CADT – 8
Cisternový automobil doplňovač CADT – 8 CADT - 8 je prostriedok na doplňovanie palivových nádrží pozemnej motorovej techniky pohonnými látkami, na doplňovanie hydraulických systémov hyd...
Cisternový automobil prepravník CA - 16 A
Cisternový automobil prepravník CA - 16 A CA - 16 A je určený na prepravu a distribúciu všetkých bežných druhov pohonných látok po verejných komunikáciách v oblasti mi...
Cisternový automobil pre hromadné doplňovanie CAHD – 15
Cisternový automobil pre hromadné doplňovanie CAHD – 15 CAHD - 15 je určený na prepravu a hromadné doplňovanie pozemnej techniky palivom. Vozidlo pozostáva zo šasi T 815, sklolaminátovej dvojkomorovej nádrže,...
Cisternový automobil prepravník oleja CAO – 5
Cisternový automobil prepravník oleja CAO – 5 CAO - 5 sa používa na prepravu a plnenie techniky temperovaným olejom. Vozidlo pozostáva zo šasi T 815, izolovanej nádrže z nehrdzavejúcej ocele s in&sca...
Cisternový automobil na pivo CA - 7 P
Cisternový automobil na pivo CA - 7 P CA - 7 P je špeciálne vozidlo určené na prepravu piva od výrobcu k veľkoodberateľom. Umožňuje prepravu troch druhov piva súčasne. Technické param...
Cisternový automobil prepravník CA – 17
Cisternový automobil prepravník CA – 17 CA - 17 je určené na prepravu pohonných látok (benzín, nafta, ľahký vykurovací olej) po verejných komunikáciách. Svojou koncepciou a...
Cisternový automobil na sypké látky CASL - 16
Cisternový automobil na sypké látky CASL - 16 CASL - 16 je určený na prepravu suchých sypkých práškových a zrnitých materiálov. Je zvlášť vhodný pre prepravu v&scar...
Cisternový automobil na sypké látky CASL – 22
Cisternový automobil na sypké látky CASL – 22 CASL - 22 je určený na prepravu suchých sypkých práškových a zrnitých materiálov. Je zvlášť vhodný pre prepravu v&scar...
Plnič lietadiel LL - 100 – LIAZ
Plnič lietadiel LL - 100 – LIAZ Plnič LL - 100 - LIAZ je určený k preprave a k plneniu nádrží leteckej techniky leteckým benzínom. Technické parametre: pohotovostná...