Informácia pre záujemcov o prácu

Kontakt

Útvar Ekonomika a personalistika je prvé miesto, kde sa dostane Vaša žiadosť o zamestnanie. Tu sa posudzuje, následne vyhodnotí a tu prebieha vzájomná komunikácia s kandidátmi pri výberovom konaní.

Vašim žiadostiam sa budú venovať  zamestnanci Útvaru ekonomika a personalistika

Osloviť nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy: riaditel.ueap@ztsvvu.eu

Informácie o voľných pracovných miestach uverejňujeme na našej domovskej internetovej stránke www.ztsvvu.eu v časti Voľné pracovné miesta, prípadne na internetovej adrese www.profesia.sk

Prihlásenie sa na výberové konanie

Na výberové konanie na voľné pracovné miesto sa môžete prihlásiť poslaním žiadosti o zamestnanie (motivačného listu) a životopisu (personálneho dotazníka). Pre tento účel môžete použiť aj nasledujúci personálny dotazník ( doc ). Tieto dokumenty môžete poslať e-mailom alebo poštou.

Žiadosť o zamestnanie

V žiadosti alebo motivačnom liste by ste mali uviesť, prečo sa zaujímate o pracovnú pozíciu, akými výnimočnými zručnosťami, schopnosťami, vedomosťami a vlastnosťami disponujete pre danú pracovnú pozíciu, prečo ste práve Vy pre nás tým správnym zamestnancom.

Životopis

Správne napísaný životopis musí obsahovať všetky dôležité fakty týkajúce sa práce, o ktorú sa zaujímate. Tzn. musí obsahovať informácie o Vašom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, školeniach, schopnostiach a znalostiach, pracovných skúsenostiach a iných výhodách, ktoré ponúkate našej spoločnosti vo Vašej osobe. V životopise alebo žiadosti nezabudnite uviesť Váš telefonický kontakt.

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje vo firemnej databáze bez Vášho predchádzajúceho zvolenia. Preto je dôležité poslať alebo osobne doručiť na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v databáze ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu.

Čo nasleduje po zaslaní Vašej žiadosti o zamestnanie

Po doručení Vašej žiadosti o zamestnanie a životopisu posúdime Vašu kvalifikáciu a uvádzané schopnosti vzhľadom na aktuálne a budúce personálne potreby firmy. Ak nie je predpoklad, že pre Vás nájdeme v našej spoločnosti uplatnenie, vrátime Vám Vašu žiadosť spolu so životopisom späť. Dokumenty zasielané e-mailom späť nezasielame, ale vymazávame ich. Kandidáti, ktorí požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu spĺňajú, sú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie

Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl a kandidát sa postupne zúčastňuje osobných rozhovorov,  jazykových či odborných testov. V prípade manažérskych pozícií a pozícií špecialistov môže výberové konanie prebiehať prostredníctvom externej organizácie.

Posudzovanie výsledkov jednotlivých kandidátov závisí od veľkosti výberového konania, trvá najviac 2 týždne. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania, sú následne kontaktovaní našimi pracovníkmi a oboznámení s výsledkami.