Informácie pre študentov a doktorandov

Ak patríte medzi študentov alebo doktorandov, ktorí chcú perspektívne pracovať v oblasti strojárenstva, elektroniky či obchodu a máte záujem o spoluprácu s firmou, ktorá ocení Váš talent, kontaktujte nás.

Úspešným a schopným študentom a doktorandom naša spoločnosť ponúka viaceré možnosti ako sa prejaviť a rozvíjať sa.

Čo požadujeme:

  • aktívnu znalosť jedného svetového jazyka
  • dobré študijné výsledky
  • aktívny prístup k pracovným úlohám
  • samostatnosť a dynamické myslenie

Čo ponúkame:

  • vykonanie odbornej praxe v našej firme
  • vypracovanie odborných ročníkových, diplomových a vedeckých prác
  • odbornú a konzultačnú pomoc pri štúdiu, spracovávaní diplomových prác
  • v prípade odborných predpokladov riešenie čiastkových výskumných úloh

Ak si myslíte, že naše požiadavky spĺňate, oslovte nás, prípadne nám predstavte Váš návrh spolupráce.