SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRAOperačný program výskum a inovácieMinisterstvo hospodárstva SREurópsky fond regionálneho rozvoja

Výzvy

Zmluvy

  • ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Číslo zmluvy:
VaI/DP/2016/1.2.2-02/C684
Dátum účinnosti zmluvy:
16.6.2017
URL adresa :
Dodatok ku zmluve D1
Dátum účinnosti: 31.10.2017
URL adresa : https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3170761&l=sk

  • Dodávka 3 CNC zariadení
Číslo zmluvy: Z171099
Dátum účinnosti zmluvy: 30.1.2018

  • Komplexné riešenie systému PLM a ERP
Číslo zmluvy: Z171100
Dátum účinnosti zmluvy: 30.1.2018