Kariéra

Hľadáte uplatnenie svojich schopností v modernej a perspektívnej spoločnosti?
Ponúkate talent či skúsenosti z oblasti výskumu alebo vývoja v oblasti strojov, resp. elektroniky, či obchodu ?
Radi by sme sa o Vás dozvedeli viac. Aj prostredníctvom týchto stránok je možné kontaktovať naše personálne oddelenie.

Personálna politika ZTS VVÚ KOŠICE, a. s.

Vízia v oblasti riadenia ľudských zdrojov:
Spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. sa riadi víziou, ktorá ju charakterizuje ako vo svete etablovaný, technicky zdatný a flexibilný výskumno-inžiniersky subjekt, integrujúci výskumné a vývojové aktivity s výrobou a obchodom, ktorý neustále zdokonaľuje svoje výrobky.

Sme si vedomí toho, že túto víziu naplníme len pomocou kvalifikovaných, motivovaných a spokojných zamestnancov. Takáto personálna základňa je základný predpoklad naplnenia strategických cieľov a dosiahnutia trvalého rozvoja a prosperity. Vzhľadom na zameranie spoločnosti a skutočnosť, že sa nám darí vyrábať čoraz kvalitnejšie a sofistikovanejšie produkty, stúpa kvalita a počet odborníkov, ktorých schopnosti a nadšenie využívame. V našich radoch radi privítame odborníkov z oblasti elektrotechnického a strojárenského priemyslu, ale i zo sféry obchodu a ekonomiky. Pri pozíciách, u ktorých nie je podmienkou prax v odbore, je miesto aj pre talentovaných študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl.

Za vynikajúcu a kvalitnú prácu ponúkame zamestnancom istotu, pracovný a platový postup, primeraný zárobok, zamestnanecké výhody, možnosť permanentného vzdelávania a rozvoja.