Výskumná agentúraOperačný program výskum a inovácieMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SREurópsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu

MASYKO - modulárny automatizovaný systém kontroly akosti tvarovo zložitých výliskov pre automobilový priemysel

 zobraziť viac