Výskumná agentúraOperačný program výskum a inovácieMinisterstvo hospodárstva SREurópsky fond regionálneho rozvoja

Výzvy

Verejné obsrarávanie

Zmluvy

  • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo zmluvy: 167/2018-2060-2230-N932
Dátum účinnosti zmluvy: 24.8.2018
URL adresa : https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3598538&l=sk
  • Zmluva o dielo
Číslo zmluvy: 190264
Dátum zverejnenia : 14.06.2019
URL adresa : http://www.ztsvvu.eu/dokumenty/normy/zmluvy/Zmluva_18107_Sken_RA.pdf