Písali o nás...

2015

hnonline.sk 26. 5. 2015, Ekonomika a firmy
Švajčiarsky megaprojekt stojí aj vďaka Slovákom

... CERN je strediskom špičkových vedcov, v ktorom si renomé získali aj naši podnikatelia. Najvýraznejším dodávateľom CERN-u spod Tatier je zrejme košický Výskumno-vývojový ústav (VVÚ ZŤS). „V roku 2001 nás spomedzi ich tendrov zaujala téma, ktorá vyžadovala znalosti z oblasti robotiky a transportných systémov, a zároveň obsahovala podmienku odolnosti proti rádioaktívnemu žiareniu. To bola presne naša parketa, tak sme sa do toho s nadšením vrhli,“ spomína Ladislav Vargovčík z košického ústavu, ktorý odvtedy s CERN-om nepretržite spolupracuje už štrnásť rokov, počas ktorých vyhrali šesť tendrov (v ďalších troch prehrali) za vyše tri milióny eur...

2014

Hospodárske noviny 2014, Ekonomika a firmy
ZTS VVÚ Košice opäť v CERNe

... V ženevskom centre jadrového výskumu sa darí inžinierom zo ZTS VVÚ Košice pôsobiť nepretržite už dvanásť rokov...

2013

STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ 5/2013, str. 47
Roboty v rádioaktívnom prostredí

... Rádioaktívne prostredie je jednou z typických oblastí aplikácie robotických systémov. Či už z hľadiska potreby zásahu v prípade havárií v jadrových elektrárňach, akými boli napríklad Černobyľ a Fukušima, alebo pri štandardných prácach v rámci vyraďovania jadrových zariadení či pri manipulácii s rádioaktívnym odpadom. Tieto aplikácie slovenskí výrobcovia, ako sú VÚJE, a. s., a ZTS VVÚ KOŠICE, a. s., úspešne zvládli...

2013

hnonline.sk 14.2.2013, Ekonomika a firmy
Košičania zaujali v Cerne

... Technológie. Vývojárska spoločnosť ZTS VVÚ vstupuje do najnovšieho projektu urýchľovača častíc...

2013

ZVÁRAČ - profesionál 10/1/2013, str. 30-31
Osobnosťou vedy a techniky Slovenska za rok 2012 je strojár

... Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 bol slávnostný galavečer, na ktorom prebehlo udeľovanie cien ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. Jedným z ôsmich laureátov bol aj Ing. Jaromír Jezný, PhD., generálny riaditeľ ZTS VVÚ, a. s., Košice za jeho originálne výskumné riešenie a úspešný vývoj a aplikácie servisných robotov pre prostredie s ionizujúcim žiarením...

2010

HOSPODÁRSKE NOVINY prečo nie?! 5/2010, str. 25-27, príloha HN
SME PRI ZRODE NOVÉHO SVETA

... Nie je robot ako robot. Najznámejšie sú tie " hračkárske", Čapkove literárne či filmové Číslo 5. Ale potom existujú aj také, ktoré spolupracujú na prelomových vedeckých projektoch ľudstva. A práve tie vyrába košická firma ZŤS Výskumno-vývojový ústav, ktorá sa stala dvorným dodávaťeľom pre slávny Veľký hadrónový urychľovač v CERNE...

2007

QUARK 10/2007, str. 8-9
V Ženeve unikátne zariadenie z Košíc

... V ocenení Vedec roka 2006 získal v kategórii Technológ roka ocenenie hlavný projektant mikroelektronických systémov ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice Ing. Dušan Čáni. Dostal ho za návrh mimoriadne presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na urýchľovači LHC v CERN v Ženeve...

ztsvvu

2007

TechSME, tech.sme.sk, 31. 5. 2007
Ženevský mamut dvíha hlavu

... Pri švajčiarsko-francúzskej hranici dokončujú sto metrov pod zemou najväčší urýchľovač častíc na svete, ktorého tunel má obvod 27 km.Jedným z expertov, ktorí prispeli k výstavbe LHC, je Dušan Čáni zo ZTS VVÚ Košice. Navrhoval pohony, ktoré presne nasmerujú lúč hadrónov, za čo získal ocenenie Technológ roka...

2007

IDEB EXCLUSIVE 2007, str. 34
SCORPIO a RETRIEVER

... Slováci, ktorí sú v rámci boja Aliancie proti terorizmu poverení ako lídri v oblasti likvidácie výbušnín, prezentovali v hlavnom meste Lotyšska dve diaľkovo ovládané robotické zariadenia - Scorpio a Retriever. Oba systémy vyvinuli a vyrábajú v akciovej spoločnosti ZTS Výskumno-vývojový ústav KOŠICE. A na čo sú určené?...

ztsvvu

2007

AT&P journal 8/2007, str. 26-28
AUTOMATICKY RIADENÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY navádzané prostredníctvom laserového navigačného systému

... Spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. vyvinula pre takýto flexibilný systém softvér na riadenie AGV, ako aj softvér pre dispečerské pracovisko na PC. Úlohou dispečerského pracoviska, založeného na báze grafického programu na tvorbu diagramov Microsoft Visio, je efektívne zabezpečiť nadradené riadenie a monitorovanie celej sústavy vozidiel...

ztsvvu

2007

HOSPODÁRSKE NOVINY 72/2007, 13. apríl 2007, príloha Výskum - Vývoj - Inovácie
Príloha koordinovaná Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO)
Darmo, kto vie, ten vie

... ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. sa dnes v povedomí odbornej i laickej verejnosti spájajú najmä s dodávkami pre Európske centrum jadrového výskumu v Ženeve (CERN)...

ztsvvu

2007

AT&P journal 2/2007, str. 24-26
Produkty firmy ZTS VVÚ KOŠICE a.s. v oblasti robotiky

... ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. je akciovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti strojárenstva a elektrotechniky...

ztsvvu

2007

SICKinsight 1/2007, str. 23
Praktické skúsenosti s NAV 200

... Naša spoločnosť použila tento polohovací systém v rámci vývoja softvéru pre riadenie AGV a softvéru pre dispečerské pracovisko na PC...

ztsvvu

2007

atm 1/2007, str. 88-89
Scorpio a Retriever

... Slováci, ktorí sú v rámci boja Aliancie proti terorizmu poverení ako lídri v oblasti likvidácie výbušnín, prezentovali v hlavnom meste Lotyšska dve diaľkovo ovládané robotické zariadenia - Scorpio a Retriever. Oba systémy vyvinuli a vyrábajú v akciovej spoločnosti ZTS Výskumno-vývojový ústav KOŠICE. A na čo sú určené?...

ztsvvu

2006

SLOVAKIA IN NATO 12/2006, str. 4-5
Scorpio a Retriever

... Slováci, ktorí sú v rámci boja Aliancie proti terorizmu poverení ako lídri v oblasti likvidácie výbušnín, prezentovali v hlavnom meste Lotyšska dve diaľkovo ovládané robotické zariadenia - Scorpio a Retriever. Oba systémy vyvinuli a vyrábajú v akciovej spoločnosti ZTS Výskumno-vývojový ústav KOŠICE. A na čo sú určené?...

ztsvvu

2006

REVUE PRIEMYSLU 2/2006, str. 66-67
V totálnom nasadení

... Stroje z Výskumno-vývojového ústavu ZTS v Košiciach nájdete na tých najneočakávanejších miestach. Napríklad vo svetoznámom urýchľovači LHC v stredisku CERN v Ženeve...

ztsvvu

2005

STROJÁRSTVO 11/2005, str. 54
Strojárska výroba potrebuje delenie zvitkových materiálov

... Pokiaľ potreba užívateľa dosahuje také množstvá alebo objemy, ktoré kapacitne naplnia linku, je k dispozícii možnosť využitia komplexov, ktorých štandardné modifikácie, vyrobené v ZTS VVÚ KOŠICE majú slovenskí užívatelia už v prevádzke...

ztsvvu

2003

STROJÁRSTVO 6/2003, str. 26
Cena veľtrhu pre Manipulátor MT 80A

... ZTS VVÚ KOŠICE a.s. sa v Nitre prezentovala výsledkami vlastného vývoja. Cenu veľtrhu získal Manipulátor MT 80A určený pre fragmentačné a dekontaminačné práce v jadrových elektrárňach...

ztsvvu