Rozsah a forma naších dodávok

ztsvvu
  • inžiniersko-projekčná činnosť
  • aplikovaný výskum a vývoj strojno-technologických zariadení a mechatronických systémov
  • dodávky jednotlivých zariadení a ich začlenenie do existujúcich technológií
  • návrh a dodávky komplexných systémov s príslušným riadiacim systémom so softvérom "šitým" na konkrétneho zákazníka
  • rekonštrukcie a modernizácie existujúcich zariadení a systémov
  • komplexná realizácia investičných akcií "na kľúč"