Služby

Pre výstavbu resp. inštaláciu technologických celkov a s tým súvisiace stavebné úpravy ponúkame projekčno-výskumnú činnosť pre všetky štádiá realizácie projektu, t.j.:

  • projekčné štúdie                                                  
  • koncepčné projekty
  • projekty pre stavebné povolenie                    
  • realizačné projekty

Dostupné výrobné kapacity na týchto strojoch: