Servis

ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. zabezpečuje servis ťažkej strojárskej techniky, armádnej techniky, účelových nadstavieb automobilov, strojných zariadení, výrobných liniek, riadiacich, informačných a diagnostických systémov formou:

  • pravidelných predbežných prehliadok a opráv (profylaktika)
  • servisného zásahu do 2 až 24 hodín
  • nepretržitej 24 hod. servisnej pohotovosti