Výroba

Fúziou výrobnej divízie ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. a firmy Nástrojáreň Kahler, s. r. o. vznikla súčasná výrobná divízia ZTS VVÚ Machinery, s. r. o., schopná uspokojiť i najprísnejšie nároky na presnú výrobu dielcov, funkčných skupín i kompletných strojných zariadení.

Ponúkané práce:

  • štandardná presná výroba dielcov
  • montáž funkčných skupín
  • montáž a odskúšanie strojných zariadení
  • inštalácia a oživenie strojných zariadení a technologických celkov

Dostupné výrobné kapacity na týchto strojoch: