Záruky kvality

ztsvvu
  • certifikovaný systém riadenia akosti podľa STN EN ISO 9001:2001 priznaný spoločnosťou TÜV Slovakia
  • certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005 priznaný spoločnosťou TÜV Slovakia
  • certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN EN ISO 18001:2009 priznaný spoločnosťou TÜV Slovakia
  • registrovaný systémový integrátor Invensys Wonderware
  • vysoká odborná úroveň a dlhoročné skúsenosti pracovníkov firmy
  • využívanie modernej výpočtovej techniky s progresívnym programovým vybavením v projekčnej a konštrukčnej činnosti
  • komplexné odskúšanie zariadenia u výrobcu za prítomnosti zákazníka

Naše certifikáty: